منوی رستوران شاندیز صفدری ساحلی

خوشمزگی

منوی رستوران صفدری ساحلی کیش که شامل بهترین غذاهای ایرانی و بهترینهایی که می توان در جزیره کیش آن را جستجو کرد با ما باشید در شبی رویایی،بی نظیر و لذت ببرید از این فضای بی انتها
برای رزرو میز فقط کافی است اینجا را کلیک کنید و میز خود را رزرو کنید.
ماهیچه صفدری ساحلی کیش
شیشلیک صفدری ساحلی کیش
گردن مخصوص صفدری ساحلی کیش
فیله کباب صفدری ساحلی کیش
کباب مخلوط صفدری ساحلی کیش
کباب بختیاری صفدری ساحلی کیش
کباب برگ صفدری ساحلی کیش
جوجه کباب صفدری ساحلی کیش
کباب لقمه صفدری ساحلی کیش
چلو کره صفدری ساحلی کیش
استیک گوشت صفدری ساحلی کیش
استیک مرغ صفدری ساحلی کیش
Previous
Next
آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

شیشلیک مخصوص صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

کباب برگ مخصوص صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

گردن مخصوص صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

ماهی شکم پر مخصوص صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

ماهیچه مخصوص صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

ماهی سرخ شده صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

ماهی کباب صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

کباب فیله مخصوص صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

کباب مخلوط صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

کباب بختیاری صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

کباب لقمه مخصوص صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

جوجه کباب (بدون استخوان)

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

چلو کره ایرانی

فهرست