منوی رستوران شاندیز صفدری ساحلی

خوشمزگی

منوی رستوران صفدری ساحلی کیش که شامل بهترین غذاهای ایرانی و بهترینهایی که می توان در جزیره کیش آن را جستجو کرد با ما باشید در شبی رویایی،بی نظیر و لذت ببرید از این فضای بی انتها
برای رزرو میز فقط کافی است اینجا را کلیک کنید و میز خود را رزرو کنید.
ماهیچه صفدری ساحلی کیش
شیشلیک صفدری ساحلی کیش
گردن مخصوص صفدری ساحلی کیش
فیله کباب صفدری ساحلی کیش
کباب مخلوط صفدری ساحلی کیش
کباب بختیاری صفدری ساحلی کیش
کباب برگ صفدری ساحلی کیش
جوجه کباب صفدری ساحلی کیش
کباب لقمه صفدری ساحلی کیش
چلو کره صفدری ساحلی کیش
استیک گوشت صفدری ساحلی کیش
استیک مرغ صفدری ساحلی کیش
Previous
Next
آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

شیشلیک مخصوص صفدری

430 هزار تومان

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

کباب برگ مخصوص صفدری

385 هزار تومان

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

گردن مخصوص صفدری

420 هزار تومان

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

ماهی شکم پر مخصوص صفدری

410 هزار تومان

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

ماهیچه مخصوص صفدری

430 هزار تومان

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

ماهی سرخ شده صفدری

385 هزار تومان

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

ماهی کباب صفدری

385 هزار تومان

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

کباب فیله مخصوص صفدری

390 هزار تومان

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

کباب مخلوط صفدری

380 هزار تومان

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

کباب بختیاری صفدری

345 هزار تومان

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

کباب لقمه مخصوص صفدری

295 هزار تومان

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

جوجه کباب (بدون استخوان)

285 هزار تومان

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

چلو کره ایرانی

70 هزار تومان

فهرست