منوی رستوران شاندیز صفدری ساحلی

خوشمزگی

منوی رستوران صفدری ساحلی کیش که شامل بهترین غذاهای ایرانی و بهترینهایی که می توان در جزیره کیش آن را جستجو کرد با ما باشید در شبی رویایی،بی نظیر و لذت ببرید از این فضای بی انتها
برای رزرو میز فقط کافی است اینجا را کلیک کنید و میز خود را رزرو کنید.
آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

شیشلیک مخصوص صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

کباب برگ مخصوص صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

گردن مخصوص صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

ماهی شکم پر مخصوص صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

ماهیچه مخصوص صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

ماهی سرخ شده صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

ماهی کباب صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

کباب فیله مخصوص صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

کباب مخلوط صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

کباب بختیاری صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

کباب لقمه مخصوص صفدری

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

جوجه کباب (بدون استخوان)

آرم رستوران صفدر ی ساحلی کیش

چلو کره ایرانی

فهرست